Experience the comport while travelling  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
 
 

Hudud Fozala Tareekh

Date of Wafat (demise) 18th Moharramul Haram.

 Syedi Moosaji bin Hasanji (QS)

 Syedi Hasanji bin Dawoodji (QS)

 Syedi Ishaq bin Khanji (QS)